Especialista alerta para os perigos da leishmaniose visceral